Summa: 0 kr
Användarnamn
Lösenord

Avtal och Information

 

Auktioner
Auktionerna håller öppet 24 timmar om dygnet och avslutas vid tydligt bestämd tidpunkt.
Om ett bud inkommer strax innan tiden utgått, förlängs auktionen med ytterligare 2 minuter. Vinnaren av auktionen kontaktas via e-post eller telefon, senast 3 dagar efter avslutad auktion. BOS har inte ansvar för eventuella fel eller brister orsakade av budgivare, inklusive eventuella tekniska problem som omöjliggjort bud att registreras.

Säljare
BOS förmedlar vissa objekt där uppdragsgivaren är den säljande parten.
Det betyder att vissa objekt ni köper säljes av en uppdragsgivare och inte från BOS Varan kan i dessa fall finnas för avhämtning hos uppdragsgivaren, detta framgår i objektsbeskrivningen.

Köpare
För att kunna köpa objekt på BOS behöver du registrera dej, du kan registrera dig som privatperson eller som företag, BOS granskar alla registreringar manuellt. Därför kan viss fördröjning ske. För att kunna registrera ett konto måste du vara 18 år och acceptera BOS användarvillkor. Följs inte villkoren har BOS rätt att spärra er medlemskap. När du registrerar ett konto godkänner du att BOS får använda dina person- eller företagsuppgifter på ett sådant sätt att din användarupplevelse blir bästa möjliga. Läs gärna mer i vår integritetspolicy nedan hur personuppgifter hanteras.

 

Budgivning
Som budgivare är du bunden vid ditt bud. Det gäller även om det inte uppnår sitt reservationspris. Det finns möjlighet att lägga ett maximalt bud kallat autobud som inte är synligt. BOS bjuder då mot eventuella budgivare till ditt maximala bud passerats. Skulle två lika autobud läggas gäller det som lades först. Observera att BOS frånsäger sig ansvar om ett bud av någon anledning inte registreras. Kontrollera därför alltid att ditt bud registrerats.

Försäljningsobjekt/varan
Det är alltid upp till köparen att ta del av beskrivningar och bilder av objekten. Samtliga objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick. Om objekt har en knapphändig skickbeskrivning är det upp till köparen att beakta att dessa kan ha dolda eller okända fel.

Reparationsobjekt (repobjekt)
De objekt som märks som reparationsobjekt har ej genomgått granskning av BOS vilket innebär att det kan finnas brister som inte är dokumenterade i text eller bild. Personbilar och lätta lastbilar till ett värde under 30 000 kr klassas alltid som reperationsobjekt. Du kan inte reklamera ett reparationsobjekt.

Reservationspris
Vissa objekt har ett reservationspris som säljaren har accepterat.

Garanti
Det lämnas ingen garanti på köpta objekt.

Avgifter
Det tillkommer en slagavgift + moms (inropsavgift), som framgår vid varje objektbeskrivning,

 


Moms
Om inget annat anges ingår alltid moms på varorna. Exempel kan en vara säljas av näringsidkare där moms tillkommer detta framgår i objektsbeskrivningen

Betalning
När du vinner en budgivning får du ett mail som bekräftar detta. En faktura kommer att skickas till dig nästkommande dag från vår samarbetspartner Payex.

Godkänna objekt
Det kan förekomma fel och brister på de objekt/varor som säljs och de säljs i befintligt skick, se försäljningsobjektets beskrivning. BOS eller uppdragsgivaren ansvarar inte för eventuella fel som identifieras efter upphämtning. Använder du tredje part för transport anses detta som godkänd upphämtning. Objekt som säljs av konkursförvaltare eller annan tvångsmässig försäljning gäller Konsumentköplagen.

 

 

Hämtning
Som köpare ansvarar man för hämtning och eventuell nedmontering om detta avtalats annat avtalats. Du har 15 dagar på dig att hämta varan efter avslutad auktion. Vid sen avhämtning tillkommer en avgift om 500 kr för varje påbörjad vecka. Innan du kan hämta en vara måste fakturan vara registrerad hos Payex, alternativt betalas vid avhämtning via Swish. Vid försenad hämtning måste varan hämtas på BOS utlämningsdagar eller vad som skriftligen överenskommits. Hämtar ni inte varan inom 30 dagar faktureras en lagerkostnad på 1300 kr + moms per påbörjad kalendermånad.

Export
Om objektet köps av utländsk köpare ska det exporteras direkt efter hämtning. Som köpare ansvarar du för att ta fram exportbevis på detta och kunna uppvisa detta vid förfrågan. Kan du inte styrka exporten kan BOS fakturera moms i efterhand.

Ångerrätt
Buden är bindande, vilket gör att du inte har någon ångerrätt.

Reklamation
Som förmedlare av objekt är det också BOS som ansvarar för reklamationsärenden. Meddela alltid BOS om du avser att reklamera ett objekt och detta måste ske innan transport eller upphämtning. Om objektet kan repareras krävs ett godkännande från BOS innan du kan få ersättning för eventuella kostnader.
Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller BOS ej direkta eller indirekta förluster ej heller frakter, BOS ersätter varans pris på auktionen.

 

 

Skrivfel, tryckfel, tekniska problem
BOS reserverar sig mot skrivfel och kan inte heller garantera att bilder återger en exakt gestaltning av objekten. BOS har rätt att avböja försäljning under hela auktionsprocessen och bortse från bud. BOS har även rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. BOS tar ej ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej har registrerats, tekniska problem på nätuppkopplingar, datorer mm.

 

 

 

Integritetspolicy

 

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för BOS webbplats. Sker det större förändringar av integritetspolicyn meddelar vi detta på denna sida.

Om du registrerar ett konto hos BOS så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på servrar i Sverige.

Vissa sidor på BOS webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och BOS är inte ansvarig för deras verksamhet.

 

Personuppgiftsansvarig
Buyorsell.se Axel Enströmsväg 10, 91331 Holmsund, Sverige är personuppgiftsansvarig. BOS är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

 

Era personuppgifter
Om du registrerar ett konto hos oss så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

När du besöker våra webbplatser och använder våra tjänster eller klickar på annonser eller innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Den här informationen kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare. Exempel på sådan information är enhetens ID, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser och tjänster omfattar det du lämnar vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och
transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplatsen såsom budgivning, köp, försäljning, annonsinformation och innehåll som du skapar eller som kan hänföras till ditt konto. Det kan också vara leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt

Användning av personuppgifter
Vårt syfte med era personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse..

 

Avslut av konto
BOS sparar personuppgifter om dig som registrerad användare så länge det finns en relation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vid avtalets upphörande kommer vi radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. På din begäran kan vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kontostatus och i enlighet med tillämplig lag.

Åtkomst av uppgifter
Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på buyorsell.se. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Du måste omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du publicerar något på webbplatsen, så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort det. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kontakta oss
Du kan kontakta oss via mejl, telefon, alternativt besöka oss på adressen Axel Enströms väg 10, 913 31 Holmsund. Besök sker då på utlämningstider, dag och tid framgår i vardera objektsbeskrivning

 

Cookies

 

BOS använder cookies, dvs en datafil som lagras i din dator. En cookie innehåller ingen personinformation utan används enbart som hjälp för oss att hålla reda på statistik av våra besökare. Det kan t ex vara vilken webbläsare man använder, vilket hjälper oss när vi utvecklar framtida versioner av webbsidan, men också för att mäta antalet besök och för att underlätta när våra användare loggar in på buyorsell.se

 

Du kan själv välja att stänga av cookies i din webbläsare, men det kommer försvåra vårt arbete att vidareutveckla smarta och användarvänliga tjänster.

Buyorsell
Axel Enströms väg 10
91331  Holmsund
 070-3450524
buyorsell.se@gmail.com

© 2023 Buyorsell
Information om cookies